FAQs Complain Problems

सूचना

आ.व. २०७८/०७९ एघारौं गाउँसभा

Read More

आ.व. २०७८/०७९ को वजेट वक्तव्य हस्तातरण

Read More

धवलागिरी हिमाल

Read More

सन्क्षिप्त परिचय

नेपालको करिब मध्ये भागमा पर्ने प्रदेश न. ४ को जिल्ला म्याग्दी १ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका मिलेर बनेको छ। यसै अन्तर्गतको एक गाउँपालिका धवलागिरी गाउँपालिका हो। धवलागिरी गाउँपालिका म्याग्दी जिल्लाको उत्तर पश्चिममा रहेको गाउँपालिका हो ।    यो गाउँपालिका साबिकको ७ वटा गाबिस  ७ वटा वडामा  परिणत भएको छ। जस मध्ये गुर्जा वडा न.१ , लुलााङ वडा न. २ , मुना वडा न.३ , मुदी वडा न. ४ , मल्कबाङ वडा न. ५ , मराङ वडा न. ६ र ताकम वडा न. ७ मा पर्दछन। 

वार्ड अनुसार घरधुरी तथा जनसंख्याको विवरण

दस्तावेज: 

Pages

गाउँपालिकाको अपिल

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857675987
रोजगार संयोजक
९८५१२४३९८६
सूचना प्रविधि अधिकृत
9861442557
सूचना अधिकारी
९८४७६३५३४४

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क त्यसपछि रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र २) शिशु/ बालकको बाबुआमाको नागरिकता ३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत कर तिरेको रसिद ४) अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले प्रमाणित गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ५) शिशुको बाबु आमाको विबाह दर्ता प्रमाण पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क त्यसपछि रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकताको प्रतिलिपि
३) मृतकसंग सम्बन्ध जोड्ने प्रमाण पत्र
४) अविबाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र
६) सुचकको नागरिकता नभएको हकमा समेत स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क त्यसपछि रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) बसाई सराई गरेर जानेको हकमा परिवारको विवरण सहितको वडा कार्यालयको बसाई सराईको कागजात
३) जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपुर्जा
४) बसाई सराई गरेर आउनेको हकमा बसाई सराई गरेर ल्याएको प्रमाणपत्र
५) आउने जाने सबै व्यक्तिको नागरिकता/जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत कर तिरेको रसिद

जानकारी