FAQs Complain Problems

सूचना

वडा नं. १

समावेस गा.वि.स. : गुर्जा (१-९)

जनसंख्या : ९६४

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री झकबहादुर छन्त्याल  वडा अध्यक्ष ९८४७७७२४५८
श्री सिता छन्त्याल  वडा सदस्य ९८६७७६८४१२
श्री ज्ञानदेवी बि.क. वडा सदस्य ९८६३६७५११८
श्री तारामान बि.क. वडा सदस्य ९८६६०४४८०८
श्री गिरिराज शर्मा वडा सचिव ९८६७९४८९१८

 

Ward Contact Number: 
९८४७७७२४५८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य