FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धवलागिरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ( राष्ट्रिय जनगणना २०७८) ८०/८१ 09/04/2023 - 13:14
स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुस्तिका ७९-८० 01/23/2023 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्र.pdf
धवलागिरी गाउँपालिका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७८-०७९ ) ७८/७९ 12/22/2022 - 13:19 PDF icon धवलागिरी गाउँपालिका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७८-०७९ ).pdf
धवलागिरी गाँउपालिका शाखा गत प्रगति विवरण आ.व. २०७८-०७९ वार्षिक प्रतिवेदन ७८/७९ 12/22/2022 - 13:15 PDF icon शाखा गत प्रगति विवरण आ.व. २०७८-०७९ वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ प्रगती समीक्षा ७७/७८ 12/22/2022 - 13:14 PDF icon प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन आ.व. २०७७-२०७८.pdf
आ.ब. २०७९/८० श्रावण १ गतेदेखि अश्विन मसान्त सम्म स्वत: प्रकाशन ७९-८० 11/02/2022 - 13:43 PDF icon स्वत प्रकाशन.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा बिच कार्य विवरण ७७/७८ 01/14/2022 - 14:56 PDF icon प्र.प्र.अ र शाखा प्रमुख बिच कार्यसम्पादन.pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि धवलागिरी गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ 09/24/2019 - 13:49
गाउँपालिका प्रोफाइल ७४/७५ 07/29/2018 - 11:38 PDF icon वस्तुगत विवरण.pdf