FAQs Complain Problems

सूचना

वडा नं. ५

समावेस गा.वि.स. : मल्कवाङ् (१-९)

जनसंख्या : १२६७

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री खर्क कुमारी छन्त्याल  वडा अध्यक्ष ९८५७६४४५५३
श्री बुध्दि प्रसाद शर्मा वडा सचिव  ९८४७६५०११२

 

Population: 
१२६७
Ward Contact Number: 
९८५७६४४५५३

जन प्रतिनिधि