FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

समावेस गा.वि.स. : मल्कवाङ् (१-९)

जनसंख्या : १२६७

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री अमर बहादुर छन्त्याल  वडा अध्यक्ष ९८५७६४४५५२
श्री बिन्दिया घर्ति मगर छन्त्याल वडा सदस्य ९८४८४१०९६५
श्री दिपा बि.क वडा सदस्य ९८६५४८४६४१
श्री भक्त बहादुर छन्त्याल वडा सदस्य ९८४२२८२१७५
श्री अंङ बहादुर पुन वडा सदस्य ९८६७६१८२१६
श्री विशाल रोकाया वडा सचिव ९८५१११५९६३

 

Population: 
१२६७
Ward Contact Number: 
९८५७६४४५५२

जन प्रतिनिधि