FAQs Complain Problems

धवलागिरी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु

विद्यालयको नाम ठेगाना तह प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. प्रकार स्थापना मिति
हेम मा.वि. वडा नं. ७, ताकम माध्यामिक सरकारी
ताकम मा.वि. वडा नं. ७, ताकम माध्यामिक सरकारी
किसानी मा.वि. वडा नं. ७, ताकम माध्यामिक सरकारी
जनविकास मा.वि. वडा नं. ६, मराङ्ग माध्यामिक सरकारी
जन जागृति मा.वि. वडा नं. ५, मल्कवाङ्ग माध्यामिक सरकारी
चन्द्रज्योति मा.वि. वडा नं. ४, मुदी माध्यामिक सरकारी
बुद्धि विकास मा.वि. वडा नं. ४, मुदी माध्यामिक सरकारी
धनजनता मा.वि. वडा नं. ३, मुना माध्यामिक सरकारी
लमसुङ मा.वि. वडा नं. २, लुलाङ्ग माध्यामिक सरकारी
जनकल्याण मा.वि. वडा नं. १, गुर्जा माध्यामिक सरकारी

Pages