FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

समावेस गा.वि.स. : मुदी (१-९)

जनसंख्या : २५०३

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री वेग प्रसाद घर्ति  वडा अध्यक्ष ९८६७६९७४८३
श्री गिरिराज शर्मा वडा सचिव  ९८६७९४८९१८

 

Population: 
२५०३
Ward Contact Number: 
९८६७६९७४८३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य