FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धवलागिरि गाउँपालिकाको लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:39 PDF icon लोक सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
धवलागिरि गाउँपालिकाको भू-उपयोग कार्यान्यवन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:37 PDF icon भू-उपयोग कार्यान्यवन कार्यविधि २०७९.pdf
धवलागिरि गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:37 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७९.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:36 PDF icon धवलागिरी गाउँपालिका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७९.pdf
धवलागिरी गाँउपालिकाबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:34 PDF icon धवलागिरी गाँउपालिकाबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 05/17/2023 - 12:33 PDF icon कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधी (पहिलो संशोधन) – २०७८ ७९-८० 04/27/2023 - 15:13 PDF icon करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधी (पहिलो संशोधन) – २०७८.pdf
करार शिक्षक नियुक्ति कार्यविधी -२०७८ ७८/७९ 01/26/2023 - 13:04 PDF icon करार शिक्षक कार्यविधी - Copy.pdf
आर्थिक विधेयक २०७९ ७८/७९ 07/11/2022 - 11:58 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
धवलागिरि गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/11/2022 - 11:56 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

Pages