FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 04/26/2021 - 18:39 PDF icon राज पत्रमा प्रकाशित कार्य विधि.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको कृषि ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:19 PDF icon १ कृर्षि एन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:18 PDF icon २ स्वास्थ्य ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:15 PDF icon ३ वातावरण तथा प्रकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:04 PDF icon ४ पूवर्धार व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:02 PDF icon ५ स्थानिय शिक्षा ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 11:01 PDF icon ८ आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/20/2020 - 10:58 PDF icon ७ सहकारी ऐन २०७६.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि- २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 14:31 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि- २०७५.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 14:29 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages