FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 05/10/2022 - 16:54 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
कृषि नियमावली, २०७७ ७७/७८ 05/10/2022 - 15:59 PDF icon कृपि नियमावलि २०७७.pdf
लेखा समिति सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/10/2022 - 14:34 PDF icon लेखा समिति संचालन कार्यविधि .pdf
धवलागिरि गाउँपालिका पहिलो संशोधन शिक्षा नियमावली, २०७५ ७८/७९ 04/23/2022 - 15:34 PDF icon पहिलो संशोधन शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
धवलागिरि गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन २०७६ पहिलो संशोधन ७८/७९ 04/23/2022 - 14:51 PDF icon शिक्षा ऐन २०७६.pdf
धवलागिरि गाउँपालिकाको बाल क्लब गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७8 ७८/७९ 04/01/2022 - 15:55 PDF icon कार्यविधि.pdf
धवलागिरि गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 04/01/2022 - 15:52 PDF icon धवलागिरि गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 09/30/2021 - 17:01 PDF icon धवलागिरी गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय तथा प्रारम्भिक वातावरणीय कार्यविधि २०७७.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/30/2021 - 16:53 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
धवलागिरी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ ७५/७६ 09/30/2021 - 16:50 PDF icon शिक्षा नियमावली,२०७५.pdf

Pages