FAQs Complain Problems

सूचना

वडा नं. ३

समावेस गा.वि.स. :  मुना (१-९)

जनसंख्या : २३४५

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री पुर्म पुन  वडा अध्यक्ष ९८५७६३२८१८, ९८४७७१२८१८
श्री गिरिराज शर्मा वडा सचिव  ९८६७९४८९१८

 

Population: 
२३४५
Ward Contact Number: 
९८५७६३२८१८, ९८४७७१२८१८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य