FAQs Complain Problems

धवलागिरी गाउँपालिकाको व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबलाई डिजिटाईजेसन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: